Ligestillings-, mangfoldigheds- og inklusionspolitik

DEFY er forpligtet til at fremme lighed, mangfoldighed og inklusion blandt vores arbejdsstyrke og eliminere ulovlig diskrimination.

Målet er, at vores arbejdsstyrke virkelig skal være repræsentative for alle dele af samfundet og vores kunder, og at hver enkelt medarbejder føler sig respekteret og i stand til at yde deres bedste.

Organisationen - ved at levere varer og/eller tjenester og/eller faciliteter - er også forpligtet mod ulovlig diskrimination af kunder eller offentligheden.

Vores politiks formål

Denne politiks formål er at:

 1. Sørge for lighed, retfærdighed og respekt for alle i vores ansættelse, uanset om det er midlertidigt, deltid eller fuld tid
 2. Ikke ulovligt diskriminere på grund af Equality Act 2010 beskyttede karakteristika af:
 • alder
 • handicap
 • kønsskifte
 • ægteskab og partnerskab
 • graviditet og barsel
 • race (herunder farve, nationalitet og etnisk eller national oprindelse)
 • religion eller tro
 • køn
 • seksuel orientering
 1. Modstå og undgå alle former for ulovlig diskrimination. Dette inkluderer i:
 • løn og ydelser
 • ansættelsesvilkår og -vilkår
 • håndtering af klager og disciplin
 • afskedigelse
 • redundans
 • orlov til forældre
 • ønsker om fleksibelt arbejde
 • udvælgelse til beskæftigelse, forfremmelse, uddannelse eller andre udviklingsmuligheder
 1. Vores forpligtelser
  Organisationen forpligter sig til:

 1. Fremme lighed, mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen, da de er god praksis og giver forretningsmæssig mening

 2. Skab et arbejdsmiljø fri for mobning, chikane, ofring og ulovlig diskrimination, der fremmer værdighed og respekt for alle, og hvor individuelle forskelle og alle medarbejderes bidrag anerkendes og værdsættes.

  Denne forpligtelse omfatter uddannelse af ledere og alle andre medarbejdere om deres rettigheder og ansvar i henhold til politikken for ligestilling, mangfoldighed og inklusion. Ansvaret omfatter personale, der opfører sig for at hjælpe organisationen med at give lige muligheder i beskæftigelse og forhindre mobning, chikane, ofre og ulovlig diskrimination.

  Alt personale bør forstå, at de, såvel som deres arbejdsgiver, kan holdes ansvarlige for handlinger som mobning, chikane, offer og ulovlig diskrimination i løbet af deres ansættelse mod kolleger, kunder, leverandører og offentligheden.

 3. Tag alvorligt klager over mobning, chikane, offer og ulovlig diskrimination fra kolleger, kunder, leverandører, besøgende, offentligheden og andre i løbet af organisationens arbejdsaktiviteter.

  Sådanne handlinger vil blive behandlet som forseelse under organisationens klage- og/eller disciplinære procedurer, og passende foranstaltninger vil blive truffet. Særligt alvorlige klager kan udgøre en grov forseelse og føre til afskedigelse uden varsel.

  Ydermere kan seksuel chikane udgøre både en ansættelsesretlig sag og en kriminel sag, såsom i anklager om seksuelle overgreb. Derudover er chikane i henhold til Protection from Harassment Act 1997 – som ikke er begrænset til omstændigheder, hvor chikane vedrører en beskyttet egenskab – en strafbar handling.

 4. Gør muligheder for uddannelse, udvikling og fremskridt tilgængelige for alle medarbejdere, som vil blive hjulpet og opmuntret til at udvikle deres fulde potentiale, så deres talenter og ressourcer kan udnyttes fuldt ud til at maksimere effektiviteten af ​​organisationen.

 5. Træffe beslutninger om personale baseret på fortjeneste (bortset fra eventuelle nødvendige og begrænsede undtagelser og undtagelser tilladt i henhold til ligestillingsloven).

 6. Gennemgå ansættelsespraksis og -procedurer, når det er nødvendigt for at sikre retfærdighed, og opdatere dem og politikken for at tage hensyn til ændringer i lovgivningen.

 7. Overvåg sammensætningen af ​​arbejdsstyrken med hensyn til information såsom alder, køn, etnisk baggrund, seksuel orientering, religion eller tro og handicap for at tilskynde til ligestilling, mangfoldighed og inklusion og opfylde de mål og forpligtelser, der er fastsat i ligestilling, mangfoldighed og inklusionspolitik.

  Overvågningen vil også omfatte vurdering af, hvordan ligestillings-, mangfoldigheds- og inklusionspolitikken og enhver understøttende handlingsplan fungerer i praksis, revidere dem årligt og overveje og træffe foranstaltninger for at løse eventuelle problemer.

  Aftale om at følge denne politik

Ligestillings-, mangfoldigheds- og inklusionspolitikken støttes fuldt ud af den øverste ledelse og er aftalt med fagforeninger og/eller medarbejderrepræsentanter.