Code of Business Conduct/Ethics

Politik kort og formål

Vores professionelle etiske kodeks har til formål at give vores medarbejdere retningslinjer for vores forretningsetik og holdning til forskellige kontroversielle spørgsmål. Vi stoler på, at du bruger din bedre dømmekraft, men vi vil gerne give dig en konkret vejledning, du kan falde tilbage på, hvis du er usikker på, hvordan du skal agere (f.eks. i tilfælde af interessekonflikt). Vi vil også bruge denne politik til at skitsere konsekvenserne af at overtræde vores forretningsetiske kodeks.

Omfang

Denne politik gælder for alle, vi beskæftiger eller har forretningsforbindelser med. Dette omfatter individuelle personer såsom ansatte, praktikanter, frivillige, men også forretningsenheder, såsom sælgere, virksomhedskunder eller venturekapitalselskaber.

Bemærk, at vores etiske kodeks er lidt anderledes end vores adfærdskodeks. Adfærdskodeks kan omfatte elementer som dresscode og brug af sociale medier, mens vores etiske kodeks refererer til juridisk eller moralsk ladede spørgsmål. Alligevel overlapper disse to koder.

Politikelementer

Hvad menes der med et kodeks for professionel etik?

Lad os først definere professionel etik: de er et sæt principper, der styrer menneskers adfærd i en forretningssammenhæng. De er afgørende for at opretholde lovligheden af ​​forretning og en sund arbejdsplads.

Så hvad er et etisk kodeks ? Vores etiske kodeksdefinition refererer til de standarder, der gælder for en specifik indstilling – i dette tilfælde vores egen organisation.

Hvad er formålet med et professionelt etisk kodeks?

At have vores forretningsetik på skrift betyder ikke, at vi ikke har tillid til vores medarbejdere. Vi bestræber os på at ansætte etiske folk, der har deres egne personlige standarder, så vi forventer, at en skriftlig kodeks ikke vil være nødvendig det meste af tiden.

Men det kan stadig være nyttigt. Du kan komme i en situation, hvor du ikke er sikker på, hvordan du skal handle. Livet er fyldt med gråzoner, hvor rigtigt og forkert ikke er så tydeligt. Nogle faglige etik svarer også til love, som du absolut skal kende for at udføre dit arbejde ordentligt, så dem vil vi nævne i vores etiske kodeks.

Derudover laver enhver organisation dårlige ansættelser en gang imellem. Vi kan heller ikke forudsige, hvordan folk kommer til at opføre sig. Når en medarbejder opfører sig eller har til hensigt at opføre sig på en måde, der er i strid med vores professionelle etik eller gældende love, vil vi have klare retningslinjer for, hvilke disciplinære handlinger vi vil overveje.

Komponenterne i vores etiske kodeks:

Vi baserer vores forretningsetiske kodeks på almindelige etiske principper:

  • Respekt for andre . Behandl folk, som du ønsker at blive behandlet.
  • Integritet og ærlighed . Fortæl sandheden og undgå enhver forseelse efter bedste evne.
  • Retfærdighed . Sørg for, at du er objektiv og retfærdig og ikke udfordrer andre.
  • Lovlighed . Kend og følg loven – altid.
  • Kompetence og ansvarlighed . Arbejd hårdt og vær ansvarlig for dit arbejde.
  • Teamwork . Samarbejd og bed om hjælp.

Her er en mere detaljeret oversigt over vores kode:

Respekt for andre

Det er obligatorisk at respektere alle, du interagerer med. Vær venlig, høflig og forstående. Du skal respektere andres personlige rum, meninger og privatliv. Enhver form for vold er strengt forbudt og vil resultere i øjeblikkelig opsigelse. Du må heller ikke chikanere eller gøre andre til ofre.

Hvad er chikane eller offer? Som en generel regel, prøv at sætte dig selv i en andens sted. Hvordan ville du føle, hvis nogen opførte sig på en bestemt måde over for dig? Hvis svaret er “Jeg ville ikke kunne lide det” eller “Jeg ville aldrig lade dem opføre sig sådan mod mig”, så tolererer vi ikke denne adfærd, uanset hvilken person den kommer fra.

Hvis nogen, det være sig kunde, kollega eller interessent, er stødende, nedværdigende eller truende mod dig eller en du kender, skal du straks rapportere dem til HR eller din leder. Du kan også rapportere uhøflighed og afvisende, hvis de bliver overdrevne eller hyppige.

Integritet og ærlighed

For det første skal du altid huske vores organisations mission. Vi arbejder alle sammen for at opnå specifikke resultater. Din adfærd skal bidrage til vores mål, uanset om det er økonomisk eller organisatorisk.

Vær ærlig og gennemsigtig, når du handler på måder, der påvirker andre mennesker (f.eks. at tage strategiske beslutninger eller tage beslutninger om fyringer). Vi tolererer ikke ondsindet, bedragerisk eller smålig adfærd. Løgne og snyd er enorme røde flag, og hvis du bliver opdaget, kan du blive udsat for progressiv disciplin eller øjeblikkelig opsigelse afhængigt af den skade, du gjorde.

At stjæle fra virksomheden eller andre personer er ulovligt. Hvis du bliver fanget, vil du møde konsekvenser afhængigt af sværhedsgraden af ​​dine handlinger. For eksempel, hvis du stjæler kontorartikler, kan du modtage en irettesættelse eller degradering (som minimum), mens hvis du stjæler penge eller data (f.eks. involverer dig i bedrageri eller underslæb), vil du blive fyret og få juridiske konsekvenser. Beslutningen er efter HR's skøn fra sag til sag.

Interessekonflikt

Interessekonflikter kan opstå, når din interesse i et bestemt emne fører dig til handlinger, aktiviteter eller forhold, der underminerer vores virksomhed. Dette inkluderer situationer som at bruge din stillings autoritet til din egen personlige vinding eller udnyttelse af virksomhedens ressourcer til at støtte en personlig pengeskabende virksomhed. Selv når du tilsyneladende handler til virksomhedens fordel, kan du faktisk være til ulempe for det. For eksempel, hvis en medarbejder bruger tvivlsomme metoder til at få konkurrentinformation og hæve deres salgsrekord, vil deres handling have en positiv indvirkning på virksomhedens omsætning, men det vil sætte os i en juridisk risiko og fremme usund forretningspraksis.

Hvis det viser sig, at du har skabt en interessekonflikt for dig selv, vil du blive opsagt. Hvis interessekonflikten var ufrivillig (f.eks. at købe aktier fra en virksomhed uden at vide, at de er en konkurrent), vil vi tage skridt til at rette op på situationen. Hvis du gentager forseelsen, kan du blive opsagt.

Retfærdighed

Handl ikke på en måde, der udnytter andre, deres hårde arbejde eller deres fejl. Giv alle lige muligheder, og sig op, når en anden ikke gør det.

Vær objektiv, når du træffer beslutninger, der kan påvirke andre mennesker, herunder når du beslutter dig for at ansætte, forfremme eller fyre nogen. Vær sikker på, at du kan begrunde enhver beslutning med skriftlige optegnelser eller eksempler. Søg og brug de mest objektive metoder under alle omstændigheder; for eksempel, når du interviewer kandidater, skal du stille de samme interviewspørgsmål til dem alle og undgå at bedømme ikke-jobrelaterede kriterier, såsom påklædning, udseende osv.

Forskel ikke mennesker.

Når du udøver autoritet, skal du være retfærdig. Vis ikke favorisering over for specifikke medarbejdere, og vær gennemsigtig, når du beslutter dig for at rose eller belønne en medarbejder.

Hvis du skal disciplinere en medarbejder, skal du sørge for at have forberedt en sag, som du kan fremlægge for HR. Du må ikke gøre gengæld mod medarbejdere eller ansøgere (såsom i tilfælde, hvor de har indgivet klager), da dette er forbudt ved lov.

Vær retfærdig over for kunder og leverandører. Hvis du mener, at vores virksomhed tog fejl i et specifikt tilfælde, så prøv ikke at dække over det eller anklage den anden side. Diskuter med din leder for at finde løsninger, der kan gavne begge sider.

Lovlighed

Du er forpligtet til at følge alle love, der gælder for vores organisation, uanset hvilket land vi opererer i. Afhængigt af din rolle og profession kan der være forskellige love, du skal overholde. For eksempel har revisorer og læger deres egne juridiske begrænsninger, og de skal være fuldt ud opmærksomme på dem.

Når du udarbejder kontrakter, klausuler, ansvarsfraskrivelser eller onlinekopier, der kan være underlagt lovgivningen (såsom samtykkeformularer), bedes du bede om bekræftelse fra [vores juridiske rådgivere], før du afslutter noget.

Du er også omfattet af vores fortroligheds- og databeskyttelsespolitik. Du må ikke afsløre, afsløre eller bringe oplysninger om kunder, medarbejdere, interessenter eller vores virksomhed i fare. Følg også altid vores cybersikkerhedspolitik.

Det er givet at følge love vedrørende bedrageri, bestikkelse, korruption og enhver form for overgreb. Du er også forpligtet til at følge love om børnearbejde og undgå at handle med ulovlige organisationer.

Hvis du ikke er sikker på, hvad loven er i et specifikt tilfælde, så tøv ikke med at spørge HR eller vores juridiske rådgiver.

Kompetence og ansvarlighed

Vi skal alle gøre en sund indsats i vores arbejde. Ufuldstændig eller langsom arbejde kan hindre andre menneskers arbejde eller få dem til selv at bære byrden. Dette kommer i direkte modstrid med vores respekt- og integritetsprincipper.

Vi forventer også, at du tager muligheder for læring og udvikling, enten på jobbet eller via undervisningsmateriale eller træning. Hvis du er usikker på, hvordan du kan opnå dette, så tag en åben diskussion med din leder.

Tag også ansvar for dine handlinger. Vi begår alle fejl eller har brug for at træffe svære beslutninger, og det er vigtigt, at vi står over for dem. Undladelse af at være ansvarlig på regelmæssig basis eller i vigtige situationer (f.eks. en afgørende fejl i vores finansielle optegnelser) kan resultere i opsigelse. Hvis du tager ansvar og finder på måder at rette dine fejl på, hvor det er muligt, vil du være i en langt bedre position.

Samarbejde

At arbejde godt sammen med andre er en dyd snarere end en forpligtelse. Du vil helt sikkert komme til at arbejde selvstændigt og være fokuseret på dine egne projekter og ansvar. Men du skal også være klar til at samarbejde med og hjælpe andre.

Vær generøs med din ekspertise og viden. Vær åben for at lære og udvikle dig. Arbejd sammen med andre, og tøv ikke med at bede om hjælp, når du har brug for det.